PS1 ROMS

Roms PS1 là các file game được sao chép từ đĩa game PS1 hoặc tải về từ internet, và được lưu trữ dưới dạng file trên các thiết bị lưu trữ như máy tính hoặc điện thoại di động. Những file roms này có thể được chạy trên các trình giả lập PS1 trên PC hoặc trên các thiết bị chơi game PS1 đã được hack.