Trình giả lập

Giả lập game PSP, PS1 và PS2 là các phần mềm giả lập được thiết kế để chạy các trò chơi trên các hệ máy chơi game của Sony tương ứng, bao gồm PlayStation Portable (PSP), PlayStation (PS1) và PlayStation 2 (PS2). Các phần mềm giả lập này cho phép người chơi chạy các trò chơi được thiết kế cho những hệ máy này trên các thiết bị khác nhau như PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.