PS2 ROMS

Roms PS2 là các file game được sao chép từ đĩa game PS2 hoặc tải về từ internet, và được lưu trữ dưới dạng file trên các thiết bị lưu trữ như máy tính hoặc điện thoại di động. Những file roms này có thể được chạy trên các trình giả lập PS2 trên PC hoặc trên các thiết bị chơi game PS2 đã được hack.