DS CODE GTA SAN MOD VN ANDROID MOBILE

Bài viết này là link tổng hợp tất cả các phiên bản mod Gta San trên Mobile, tổng hợp tất cả các tài nguyên cần thiết để thực hiện mod, sao chép và duy chuyển cần thiết được cung cấp bởi L-N-P CHANNEL.

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tìm code game tương ứng trong danh sách các link bên dưới
  2. Download file, sử dụng ZAchiver hoặc Fv File Manager để giải nén và chép file.
  3. Cài đặt APK, chép data vào Android/data , chép obb vào Android/obb (nếu có)

DS CODE GAME

CODE: VN001

Name: GTA SAN MOD 360 HDR V2

Download: https://mod.lnpchannel.com/mod-xe-do-360-hdr-v2-cleo-viet-hoa/

CODE: VN002

Name: GTA SAN MOD 360 HDR

Download:

3 comments on "DS CODE GTA SAN MOD VN ANDROID MOBILE"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *