Hướng dẫn cấp quyền truy cập vào data và obb trên android 14

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn có thể sao chép, duy chuyển file vào thư mục data và obb trên hệ điều hành android 14, android 13, android 12. Mình sẽ update liên tục trên kênh youtube L-N-P CHANNEL các bạn theo dõi nhé !

Cách 1: Tạo trước 1 thư mục cùng tên

Ngày update: 17/11/2023

Cách 2: Gỡ bản cập nhật ứng dụng Files

Ngày update: 21/11/2023

Cách 3: Sử dụng ứng dụng bên thứ ba (Khuyên dùng)

Ngày update: 06/03/2024

Download ứng dụng trong video: Tại đây

A comment on "Hướng dẫn cấp quyền truy cập vào data và obb trên android 14"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *