PSP ROMS

Roms PSP là các file game được sao chép từ đĩa game PSP hoặc tải về từ internet, và được lưu trữ dưới dạng file trên các thiết bị lưu trữ như máy tính hoặc điện thoại di động. Những file roms này có thể được chạy trên các trình giả lập PSP trên PC hoặc trên các thiết bị chơi game PSP đã được hack.